Menu

Arama Yapın

Menu

Sertifika
Ekli Dosya
Tekrar İzle

Geçmiş Eğitimler

TIBBİ UYGULAMA HATALARI DAVALARI (TIBBİ MALPRAKTİS) ZİRVESİ

Aristo Yayınevi

200,00 TL

346 kez incelendi.

TIBBİ UYGULAMA HATALARI DAVALARI (TIBBİ MALPRAKTİS) ZİRVESİ

13.00 – 15.00 : SUNUMLAR

15.15 - 17.00 : ZİRVE DEĞERLENDİRME - SORU CEVAP

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ: Uygulamada Tıbbi Uygulama Hataları Davaları

Prof. Dr. Serkan ÇINARLI: İdari Yargıda Malpraktis Davaları

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ: Tıbbi Uygulama Hataları Davalarında Ceza Sorumluluğu

Av. Halide SAVAŞ: Tıbbi Uygulama Hataları Davalarında Zararın ve Tazminatın Belirlenmesi