Menu

Arama Yapın

Menu

Ekli Dosya

Video Eğitimler

Tıp Hukuku Kongresi: Kök Hücre Oturumu Video Kaydı

Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi

Tıp Hukuku Kongresi: Kök Hücre Oturumu video kaydıdır. Eğitim süresi 44 dakikadır.

200,00 TL
60,00 TL

342 kez incelendi.

Kategoriler: Bütün Video Eğitimler, Hukuk

Eğitim Önizlemesi

Tıp Hukuku Kongresi: Kök Hücre  Oturumu video kaydıdır.

Eğitim süresi 44 dakikadır.

OTURUM XVIII/SESSION XVIII

KÖK HÜCRE/STEM-CELL

Oturum Başkanı/Chair Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul GÖK

Kemik İliği ve Kök Hücre Nakillerinin Donörün Bağıştan Vazgeçmesi Bakımından İncelenmesi

 Dr. Tuğçe ORAL/Dr. Mehmet Murat TOPALOĞLU

Kök Hücrenin Hukuki Niteliği ve Üzerindeki Hak Sahipliği

Araş. Gör. Dr. Burcu YAĞCIOĞLU

Üniversite

Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi

  • Eğitim Sayısı 0
  • E-Kitap Sayısı 0
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 656648
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya