Menu

Arama Yapın

Menu

Ekli Dosya

Video Eğitimler

Tıp Hukuku Kongresi: Sağlık İş Hukuku Oturumu Video Kaydı

Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi

Tıp Hukuku Kongresi: Sağlık İş Hukuku Oturumu video kaydıdır. Eğitim süresi 52 dakikadır.

200,00 TL
60,00 TL

328 kez incelendi.

Kategoriler: Bütün Video Eğitimler, Kongreler, Hukuk

Eğitim Önizlemesi

Tıp Hukuku Kongresi: Sağlık İş Hukuku Oturumu video kaydıdır.

Eğitim süresi 52 dakikadır.

OTURUM XIII/SESSION XIII

SAĞLIK İŞ HUKUKU/MEDICAL LABOUR LAW

Oturum Başkanı/Chair: Prof. Dr. Refik KORKUSUZ

Hekimlerin Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri - 5510 Sayılı Kanun Ek Madde 10 Düzenlemesi ve Taşeron Hekimlik Uygulamaları

Araş. Gör. Şeyhmus DARCAN

Sağlık Çalışanları Arasındaki Sanal Kaytarma Davranışlarının Hukuki Açıdan İncelenmesi

Araş. Gör. Muhammet ARSLAN /Doç. Dr. Önder İLGİLİ

Üniversite

Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi

  • Eğitim Sayısı 0
  • E-Kitap Sayısı 0
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 656648
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya