Menu

Arama Yapın

Menu

Ekli Dosya

Video Eğitimler

Tıp Hukuku Kongresi: Malpraktis Oturumu Video Kaydı

Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi

Tıp Hukuku Kongresi: Malpraktis Oturumu video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 12 dakikadır.

200,00 TL
60,00 TL

639 kez incelendi.

Kategoriler: Bütün Video Eğitimler, Kongreler, Hukuk

Eğitim Önizlemesi

Tıp Hukuku Kongresi: Malpraktis Oturumu video kaydıdır.

Eğitim süresi 1 saat 12 dakikadır.

OTURUM XII /SESSION XII

MALPRAKTİS/MALPRACTICE

Oturum Başkanı/Chair Prof. Dr. Ülker GÜL

Tıbbi Malpraktiste Bilirkişilik: Güncel Durum ve Yakın Gelecekte Beklenenler

Prof. Dr. Erdem ÖZKARA

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Malpraktise Eğilimlerinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Selma TEPEHAN ERASLAN - Gülçin BOZKURT

Tıbbi Uygulama Hatalarına Bağlı Ölümlerin Araştırılmasında Bir Rehber: Bilirkişiler ve Hukukçular İçin Kılavuz

Uz. Dr. Gökçe KARAMAN, Doç. Dr. İsmail Özgür CAN, Dr. Öğr. Üyesi Esra DUĞRAL

Üniversite

Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi

  • Eğitim Sayısı 0
  • E-Kitap Sayısı 0
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 656648
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya