Menu

Arama Yapın

Menu

Ekli Dosya

Video Eğitimler

Tıp Hukuku Kongresi: Hasta ve Hekim İlişkisi Oturumu Video Kaydı

Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi

Tıp Hukuku Kongresi: Hasta ve Hekim İlişkisi Oturumu video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 15 dakikadır.

200,00 TL
60,00 TL

319 kez incelendi.

Kategoriler: Bütün Video Eğitimler, Kongreler, Hukuk

Eğitim Önizlemesi

Tıp Hukuku Kongresi: Hasta ve Hekim İlişkisi Oturumu video kaydıdır.

Eğitim süresi 1 saat 15 dakikadır.

OTURUM XI /SESSION XI

HASTA VE HEKİM İLİŞKİSİ/PATIENT AND PHYSICIAN RELATIONSHIP

Oturum Başkanı/Chair Prof. Dr. Erdem ÖZKARA

Etik Bildirgeler Işığında Hekimin Etik Sorumluluğu

 Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERGÜN

Hastanın Yükümlülükleri, Kusurları ve İyileşme Dışı İkincil Kazançlarının Tıp Hukukundaki Önemi

Dr. Ahmet ERZURUMLU

Hastanın Taburcu Olmasının Sağlık Çalışanı Tarafından Önerilmesinin Hukuki Sonuçları

Öğr. Üyesi, Av. Dr. Baharak SHAHED

Üniversite

Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi

  • Eğitim Sayısı 0
  • E-Kitap Sayısı 0
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 656648
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya