Menu

Arama Yapın

Menu

Ekli Dosya

Video Eğitimler

Tıp Hukuku Kongresi: Biyoteknoloji / Yapay Zeka Oturumları Video Kaydı

Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi

Tıp Hukuku Kongresi: Biyoteknoloji / Yapay Zeka Oturumları video kaydıdır. Eğitim süresi 2 saat 14 dakikadır.

400,00 TL
120,00 TL

363 kez incelendi.

Kategoriler: Bütün Video Eğitimler, Kongreler, Hukuk

Tıp Hukuku Kongresi: Biyoteknoloji / Yapay Zeka Oturumları video kaydıdır.

Eğitim süresi 2 saat 14 dakikadır.

OTURUM XIII/SESSION XIII

BİYOTEKNOLOJİ/BIOTECHNOLOGY

Oturum Başkanı/Chair Prof. Dr. Yeşim Işıl ÜLMAN

Genetik Teşhislerde Hukuki ve Etik Sorunlar

Av. Kamale MAMMADOVA

Medikal Biyoteknolojide Güncel Hukuki Sorunlar

Av. A. Ali YILDIRIM

OTURUM XII/SESSION XII

BİYOTEKNOLOJİ-YAPAY ZEKÂ/

BIOTECHNOLOGY-ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Oturum Başkanı/Chair Prof. Dr. Ramazan YILDIRIM

Tıpta Yapay Zekâ Sistemleri Kullanımının Etik Boyutu: Bir Üniversite Hastanesi Hekimlerinin Bilgi, Tutum ve Görüşlerine Dair Nitel Bir Araştırma

Prof. Dr. Yeşim Işıl ÜLMAN/ Ayşenur AKTAŞ, Fatma KAHRAMAN, S. Hande TARCAN, Serra BAYRAKÇEKEN, Tuna ÇAKAR, Buğrahan BAYRAM, Berk DURAK

 

Tıpta Yapay Zekâ Kullanımı ile Hekimin Özel Hukuk Sorumluluğu

Hukukçu Ecz. Rezzan GÜNDAY

Yapay Zekânın Klasik Tıp Hukukuna Yansımaları

Av. Özge Nur KOYUNCU

Üniversite

Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi

  • Eğitim Sayısı 0
  • E-Kitap Sayısı 0
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 656648
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya