Menu

Arama Yapın

Menu

Ekli Dosya

Video Eğitimler

Tıp Hukuku Kongresi: Bulaşıcı Hastalıklar Hukuku Oturumları Video Kaydı

Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi

Tıp Hukuku Kongresi: Bulaşıcı Hastalıklar Hukuku Oturumlarının video kaydıdır. Eğitim süresi 10 saat 38 dakikadır.

1600,00 TL
480,00 TL

560 kez incelendi.

Kategoriler: Bütün Video Eğitimler, Hukuk

Tıp Hukuku Kongresi: Bulaşıcı Hastalıklar Hukuku Oturumlarının video kaydıdır.

Eğitim süresi 10 saat 38 dakikadır.

 

OTURUM I/SESSİON I

BULAŞICI HASTALIKLAR HUKUKU I/LAW OF INFECTIOUS DISEASES I

OTURUM BAŞKANI/CHAİR PROF. DR. DR. H.C. HAKAN HAKERİ

BRIEF CONSIDERATIONS ON DIGITAL CONTACT TRACING AND CITIZEN SURVEILLANCE

PROF. DR. VERA LUCIA RAPOSO

TARTIŞMA/DISCUSSION

RESOURCE ALLOCATION, PRIORITIZATION AND TRIAGE IN THE EVENT OF A PANDEMIC: THE ETHICAL CHALLENGES

ASS. PROF. DR. ZEYNEP BURCU AKBABA

UN ACTIVITIES TO COMBAT COVID

ASS. PROF. DR. NATALIA HENDEL

TARTIŞMA/DISCUSSION

OTURUM II/SESSION II

BULAŞICI HASTALIKLAR HUKUKU II/LAW OF INFECTIOUS DISEASES II

OTURUM BAŞKANI/CHAİR DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEP BURCU AKBABA

COVID 19 SALGINI KAPSAMINDA DENEY AŞAMASINDA OLAN İLAÇLARIN/TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASININ İNSAN ÜZERİNDE DENEY SUÇU (TCK M. 90) KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL ÇINAR

COVID-19 HASTALIĞININ TEŞHİS VE TEDAVİSİNDEKİ KÖTÜ TIBBİ UYGULAMALAR NEDENİYLE HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU

AV. DR. GÖKÇE YILDIRIM/STJ. AV. TAJDİN GÖRGÜN

TARTIŞMA/DISCUSSION

OTURUM III/SESSION III

BULAŞICI HASTALIKLAR HUKUKU III/

LAW OF INFECTIOUS DISEASES III

OTURUM BAŞKANI/CHAİR PROF. DR. PERVİN SOMER

COVID 19 SALGINI VE KKTC’DE ALINAN TEDBİRLERİN YASAL DAYANAĞI

DOÇ. DR. TURGAY AKALIN

ANAYASA HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VE TÜRKİYE'DEKİ COVID-19 TEDBİRLERİNE BAKIŞ

DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİM IŞIK

COVID 19 SALGININDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI KURUMUNUN ROLÜ

ÖĞR. GÖR. DR. PINAR AVCI

TARTIŞMA/DISCUSSION

OTURUM IV/SESSION IV

BULAŞICI HASTALIKLAR HUKUKU IV/

LAW OF INFECTIOUS DISEASES IV

OTURUM BAŞKANI/CHAİR PROF. DR. HAKAN ERTİN

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE SAĞLIK HUKUKUNDA ORTAYA ÇIKAN HUKUKİ SORUNLAR

PROF. DR. PERVİN SOMER

COVID 19 PANDEMİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN KORUNMASI

DOÇ. DR. İPEK SEVDA SÖĞÜT

COVID 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE YAŞANAN ETİK VE HUKUK İKİLEMLERİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR İNCELEME

DR. ÖĞR. ÜYESİ HACER CANATAN

TARTIŞMA/DISCUSSION

OTURUM V/SESSION V

BULAŞICI HASTALIKLAR HUKUKU V

LAW OF INFECTIOUS DISEASES V

OTURUM BAŞKANI/CHAİR PROF. DR. HAYRUNNİSA ÖZDEMİR

COVID 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE HEKİM HAKLARI ÜZERİNE TEKRAR DÜŞÜNMEK

PROF. DR. HAKAN ERTİN/ ADEM AZ

İSTANBUL’UN BİR İLÇESİNDE 2018-2019-2020 YILLARINDA YAPILAN BEYAZ KOD BAŞVURULARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ̇: PANDEMİNİN BEYAZ KOD BAŞVURULARINA ETKİSİ

DR. MUHAMMED ATAK/ DR. ŞEYMA HALAÇ

COVID -19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE HASTANE ÖNCESİ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE PARAMEDİKLERİN KARŞILAŞABİLECEĞİ HUKUKİ SORUNLAR

PRM. BERTAN AKTAN, DOÇ. DR. ALİ RIZA SONKAYA

TARTIŞMA/DISCUSSION

OTURUM VI/SESSION VI

BULAŞICI HASTALIKLAR HUKUKU VI/

LAW OF INFECTIOUS DISEASES VI

OTURUM BAŞKANI/CHAİR PROF. DR. SERKAN ÇINARLI

COVID 19 PANDEMİSİ VE DEFANSİF TIP

 PROF. DR. FAİK ÇELİK

COVID 19 PANDEMİSİ ÇERÇEVESİNDE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN ULUSLARARASI ÖNEMİ HAİZ HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU KARARINA DAİR GENEL BİR DEĞERLENDİRME

PROF. DR. SERKAN ÇINARLI/ ANIL ÇAMYAMAÇ

SARS-COV-2 PANDEMİSİ SEBEBİYLE ÇİN’İN OLASI ULUSLARARASI SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

PROF. DR. SİBEL SAFİ/ DR. ÖĞR. ÜYESİ UĞUR SAMANCI

TARTIŞMA/DISCUSSION

OTURUM VII/SESSION VII

BULAŞICI HASTALIKLAR HUKUKU VII/

LAW OF INFECTIOUS DISEASES VII

OTURUM BAŞKANI/CHAİR DR. ÖĞR. ÜYESİ ARİF HÜDAİ KÖKEN

COVID 19 AŞI DENEMELERİNDE HUKUKÎ VE ETİK KONULAR

DR. ÖĞR. ÜYESİ HATİCE DEMİR KÜRECİ

COVID-19 AŞI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA PLASEBO VERİLEN DENEKLERİN AYDINLATILMASI SORUNSALI

AV. MEHMET ÖGET

TARTIŞMA/DISCUSSION

OTURUM IIX/SESSION IIX

BULAŞICI HASTALIKLAR HUKUKU IIX/

LAW OF INFECTIOUS DISEASES IIX

OTURUM BAŞKANI/CHAİR PROF. DR. SİBEL SAFİ

PANDEMİ SÜRECİNDE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 PROF. DR. REFİK KORKUSUZ

COVID 19'DAN VEFAT EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞVERENLERİNİN SORUMLULUĞUNUN TEHLİKE SORUMLULUĞU KAPSAMINDA İNCELENMESİ

 DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT KORKUSUZ

COVID 19’UN SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINDA ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI VE VAZİFE MALULLÜĞÜ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AV. ÖMER AKEL

TARTIŞMA/DISCUSSION

Üniversite

Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi

  • Eğitim Sayısı 0
  • E-Kitap Sayısı 0
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 656648
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya