Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,31 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Kötü Tıp Uygulamalarından Kaynaklanan Sorunların Yargı Yerleri Dışında Çözümü

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY
 • Sayfa Sayısı: 43
 • Yayın Tarihi: 08.09.2020
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 35,00
35,00 TL
10,50 TL

Bu kitap 1036 kez incelendi; 17280 adet satıldı.

Kategoriler:

“Tıbbi kötü uygulama” (medical malpractice), tıbbi tanı ve tedavinin uygulanmasında hekimlerin ve sağlık bakımı mesleğiyle (health care) uğraşan diğer kimselerin, tıp mesleğini icra ederken “mesleki yükümlülükler ve standartlar”a uygun hareket etmemeleri ve bu davranışın sonucu olarak hastanın zarara uğraması olarak tanımlanabilir.[1]

 

[1]      “Tıbbi kötü uygulama” kavramı tıp çevrelerinde “malpraktis” sözcüğüyle ifade edilmektedir. “Malpraktis”, İngilizce, “malpractice” sözcüğünün doğru dürüst Türkçe okunuşu bile olmayıp, tıp alanındaki kötü uygulamaları ya da “tıbbın kötü şekilde uygulanması” olgusunu ifade etmekten uzaktır. Bu kavramı ifade etmek üzere Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Sağlık Bakanlığının çıkardığı Tebliğde de “tıbbi kötü uygulama” tamlaması kullanılmıştır. Bkz. “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” (2010/1). Bu nedenle, bu araştırmada, “medical malpractice”, karşılığı olarak,“tıbbi kötü uygulama” tamlaması kullanılmıştır.

Akademisyen

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 17280

Eğitmen Hakkında

1935 yılında İstanbul’da doğdu. Vefa Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul Hukuk Fakültesinde okudu (1953-1957) ve 1957 yılında Prof. Dr. Bülent Davran’ın kürsüsüne asistan olarak girdi.

İstanbul Hukuk Fakültesi’nde konuk öğretim üyesi olarak bulunan Profesör Alfred F. Conard (University of Michigan, School of Law, 1957-1958) ve Profesör E. Allan Farnsworth’la (Columbia University School of Law, 1960-1961) çalıştı.

Alfred F. Conard’ın “Anglo-Amerikan Hukukuna Giriş”, E. Allan Farnsworth’un “Amerikan Özel Hukukuna Giriş” kitaplarını çevirdi.

AKADEMİK DERECELER

Master çalışması“Harvard Law School”da yaptı (LL.M. 1959/60).

Strasbourg’da, “Faculté International pour l’Enseignement de Droit Comparé”den (Uluslararası Mukayeseli Hukuk Eğitimi Fakültesi) “Diplome de Droit Comparé” (1962-63) ve “Diplome d’Etudes Supérieures de Droit Comparé” (Mukayaseli Hukuk ve Mukayeseli Hukuk Yüksek Lisans diplomaları) diplomalarını aldı (1965/66).

İstanbul Hukuk Fakültesi’nde doktorasını verdi (1961).

Hamburg’da“Max Planck Institut für auslaendisches-und internationales Privatrecht”de Prof. Dr. Konrad Zweigert’le çalışarak, doçentlik tezini hazırladı (1965/66)

1966 yılında doçent; 1972 yılında profesör oldu.

1972’de Freiburg/Br. Hukuk Fakültesinde “Gastdozent” olarak Prof. Dr. Ernst von Caemmerer’le çalışarak, “Lisans Sözleşmeleri” ve “Avrupa Tipi Şirket” konularında araştırmalarını sürdürdü.

1978-1985 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi (MHAUM) Müdürü olarak görev yaptı.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli oldu.

BAŞLICA ESERLERİ

Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler; Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, Medeni Hukuka Giriş, Mukayeseli Hukuka Giriş, Kartel Hukuku, AB Hukuku ve Türkiye-AB İlişkileri, 21.Yüzyıl Tahkiminde Üç Önemli Reform-UNCITRAL Tahkim Kuralları, 2010; Fransız Tahkim Hukuku Reformu, 2011; MTO Tahkim Kuralları, 2012 adlı kitaplar ile kişiler hukukuna, borçlar hukukuna, sorumluluk hukukuna, rekabet ve kartel hukukuna, tüketici hukukuna, reklam hukukuna, fikri ve sınai mülkiyet hukukuna, tahkim hukukuna ve tıp hukukuna ilişkin Türkçe, İngilizce ve Almanca 160’dan fazla inceleme ve araştırma.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 • “International Academy of Comparative Law (AIDC/IACL)(Paris): “Asil üye” (membre titulaire) ve “Middle East-African Group/ Groupe Moyen-Orient-Afrique” önceki Başkanı;
 • “International Association of Legal Science” (A.I.S.J./IALS) (Paris): Önceki Başkanı;
 • “UNIDROIT” (Roma): Muhabir üye;
 • “Deutsche Gesellschaft für Rechtsvergleichung”: Muhabir üye;
 • “International Association of Procedural Law” (Ghent): Üye;
 • “Academy of American and International Law” (Dallas/TX): Üye;
 • “ICC Commission on Competition” (Rekabet Komisyonu):Türkiye Milli Komitesi temsilcisi (2016 yılına kadar);
 • “ICC EBITT”de (Elektronik Ticaret Komisyonu): Türkiye Milli Komitesi temsilcisi; (2015 yılına kadar);
 • UNCITRAL Working Group II (Arbitration-Conciliation):Türk delegesi (2019 yılına kadar);
 • UNCITRAL Working Group III (Online Dispute Resolution ve Investor-State Dispute Settlement): Türk delegesi (2019 yılına kadar);

-UNCITRAL Working Group VI (Security Interests): Türk delegesi (2019 yılına kadar);

 • “Avrupa Konseyi DH-BIO” (önceki “CDBI”): Türk delegesi
 • “ISPRAMED” (Akdeniz Havzasında Tahkimin Teşviki ve Geliştirilmesi İtalyan Derneği): Uzman üye.
 • Avrupa Konseyi’nde “DH-BIO” (önceki “CDBI”): Türk delegesi (2002’den bu yana).

DİPLOMATİK KONFERANSLAR

Prof. Özsunay aşağıdaki diplomatik konferanslara katılmıştır:

 • “Convention on Agency in the International Sale of Goods” (Cenevre, 1983): Diplomatik Konferansta Türk delegasyonu üyesi;
 • “Convention on the Applicable Law to Contracts for the International Sale of Goods” (The Hague, 1985): Diplomatik Konferansta Türk delesyonu üyesi;
 • “Unidroit Conventions on International Factoring and International Financial Leasing”

(Ottawa, 1988): Diplomatik Konferansta Türk delegasyonu üyesi;

 • Birleşmiş Milletlerde UNCITRAL’in yukarıda belirtilen çeşitli Çalışma Gruplarında: Türk delegesi.

HUKUK UYGULAMASI

Ergun Özsunay, İstanbul barosu üyesidir. Avukat olarak rekabet hukuku, ticaret hukuku ve fikri hukuk ve yatırım hukuku alanlarında çalışmıştır. Viyana, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna ve Çek Tahkim Merkezleri yabancı hakem listelerinde yer almaktadır. 30 yıldan bu yana MTO Tahkimi, Viyana Federal Ticaret Odası tahkimi, ICSID Tahkimi ve çeşitli ad hoc tahkimlerde hakem veya başhakem olarak ya da taraf danışmanı veya uzman bilirkişi sıfatıyla hukuk uygulaması yapmaktadır. (2020 Ocak).

Sosyal Medya


1935 yılında İstanbul’da doğdu. Vefa Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul Hukuk Fakültesinde okudu (1953-1957) ve 1957 yılında Prof. Dr. Bülent Davran’ın kürsüsüne asistan olarak girdi.

İstanbul Hukuk Fakültesi’nde konuk öğretim üyesi olarak bulunan Profesör Alfred F. Conard (University of Michigan, School of Law, 1957-1958) ve Profesör E. Allan Farnsworth’la (Columbia University School of Law, 1960-1961) çalıştı.

Alfred F. Conard’ın “Anglo-Amerikan Hukukuna Giriş”, E. Allan Farnsworth’un “Amerikan Özel Hukukuna Giriş” kitaplarını çevirdi.

AKADEMİK DERECELER

Master çalışması“Harvard Law School”da yaptı (LL.M. 1959/60).

Strasbourg’da, “Faculté International pour l’Enseignement de Droit Comparé”den (Uluslararası Mukayeseli Hukuk Eğitimi Fakültesi) “Diplome de Droit Comparé” (1962-63) ve “Diplome d’Etudes Supérieures de Droit Comparé” (Mukayaseli Hukuk ve Mukayeseli Hukuk Yüksek Lisans diplomaları) diplomalarını aldı (1965/66).

İstanbul Hukuk Fakültesi’nde doktorasını verdi (1961).

Hamburg’da“Max Planck Institut für auslaendisches-und internationales Privatrecht”de Prof. Dr. Konrad Zweigert’le çalışarak, doçentlik tezini hazırladı (1965/66)

1966 yılında doçent; 1972 yılında profesör oldu.

1972’de Freiburg/Br. Hukuk Fakültesinde “Gastdozent” olarak Prof. Dr. Ernst von Caemmerer’le çalışarak, “Lisans Sözleşmeleri” ve “Avrupa Tipi Şirket” konularında araştırmalarını sürdürdü.

1978-1985 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi (MHAUM) Müdürü olarak görev yaptı.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli oldu.

BAŞLICA ESERLERİ

Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler; Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, Medeni Hukuka Giriş, Mukayeseli Hukuka Giriş, Kartel Hukuku, AB Hukuku ve Türkiye-AB İlişkileri, 21.Yüzyıl Tahkiminde Üç Önemli Reform-UNCITRAL Tahkim Kuralları, 2010; Fransız Tahkim Hukuku Reformu, 2011; MTO Tahkim Kuralları, 2012 adlı kitaplar ile kişiler hukukuna, borçlar hukukuna, sorumluluk hukukuna, rekabet ve kartel hukukuna, tüketici hukukuna, reklam hukukuna, fikri ve sınai mülkiyet hukukuna, tahkim hukukuna ve tıp hukukuna ilişkin Türkçe, İngilizce ve Almanca 160’dan fazla inceleme ve araştırma.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 • “International Academy of Comparative Law (AIDC/IACL)(Paris): “Asil üye” (membre titulaire) ve “Middle East-African Group/ Groupe Moyen-Orient-Afrique” önceki Başkanı;
 • “International Association of Legal Science” (A.I.S.J./IALS) (Paris): Önceki Başkanı;
 • “UNIDROIT” (Roma): Muhabir üye;
 • “Deutsche Gesellschaft für Rechtsvergleichung”: Muhabir üye;
 • “International Association of Procedural Law” (Ghent): Üye;
 • “Academy of American and International Law” (Dallas/TX): Üye;
 • “ICC Commission on Competition” (Rekabet Komisyonu):Türkiye Milli Komitesi temsilcisi (2016 yılına kadar);
 • “ICC EBITT”de (Elektronik Ticaret Komisyonu): Türkiye Milli Komitesi temsilcisi; (2015 yılına kadar);
 • UNCITRAL Working Group II (Arbitration-Conciliation):Türk delegesi (2019 yılına kadar);
 • UNCITRAL Working Group III (Online Dispute Resolution ve Investor-State Dispute Settlement): Türk delegesi (2019 yılına kadar);

-UNCITRAL Working Group VI (Security Interests): Türk delegesi (2019 yılına kadar);

 • “Avrupa Konseyi DH-BIO” (önceki “CDBI”): Türk delegesi
 • “ISPRAMED” (Akdeniz Havzasında Tahkimin Teşviki ve Geliştirilmesi İtalyan Derneği): Uzman üye.
 • Avrupa Konseyi’nde “DH-BIO” (önceki “CDBI”): Türk delegesi (2002’den bu yana).

DİPLOMATİK KONFERANSLAR

Prof. Özsunay aşağıdaki diplomatik konferanslara katılmıştır:

 • “Convention on Agency in the International Sale of Goods” (Cenevre, 1983): Diplomatik Konferansta Türk delegasyonu üyesi;
 • “Convention on the Applicable Law to Contracts for the International Sale of Goods” (The Hague, 1985): Diplomatik Konferansta Türk delesyonu üyesi;
 • “Unidroit Conventions on International Factoring and International Financial Leasing”

(Ottawa, 1988): Diplomatik Konferansta Türk delegasyonu üyesi;

 • Birleşmiş Milletlerde UNCITRAL’in yukarıda belirtilen çeşitli Çalışma Gruplarında: Türk delegesi.

HUKUK UYGULAMASI

Ergun Özsunay, İstanbul barosu üyesidir. Avukat olarak rekabet hukuku, ticaret hukuku ve fikri hukuk ve yatırım hukuku alanlarında çalışmıştır. Viyana, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna ve Çek Tahkim Merkezleri yabancı hakem listelerinde yer almaktadır. 30 yıldan bu yana MTO Tahkimi, Viyana Federal Ticaret Odası tahkimi, ICSID Tahkimi ve çeşitli ad hoc tahkimlerde hakem veya başhakem olarak ya da taraf danışmanı veya uzman bilirkişi sıfatıyla hukuk uygulaması yapmaktadır. (2020 Ocak).


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…