Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 1,95 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin Hukuki Sorumluluğu

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Av. S. Miraç ALİŞAN ŞAHİN
 • Sayfa Sayısı: 269
 • Yayın Tarihi: 23.02.2021
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 135,00
135,00 TL
40,50 TL

Bu kitap 1301 kez incelendi; 17280 adet satıldı.

Kategoriler:

Tıbbi gerekçelerle doğal yollardan çocuk sahibi olamayan veya doğal yollardan çocuk sahibi olmayı tercih etmeyen kişiler artık üremeye yardımcı tedavi yöntemlerine sıklıkla başvurmaktadır. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinin uygulaması ve kapsamı hızla artmış; teknolojik gelişmeler de bu hızlanmayı perçinlemiştir. Elbette bu yöntemlerin uygulanması tıbbi müdahale kavramı kapsamında değerlendirildiğinden, uygulama esaslarının hukukî çerçevede belirlenmesi ve belirli kurallar koyulması da zorunlu hâle gelmiştir. Bu sebeple ülkemizde de 2014 yılında Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu Yönetmelik üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinde uyulması gereken kurallara dair genel bir çerçeve çizmektedir. İşte bu çalışmamızda konuyu düzenleyen güncel Yönetmelik hükümleri kapsamında, ilk bölümde üremeye yardımcı tedavi kavramının ne olduğu, bu yöntemlerin uygulanması sebebiyle ortaya çıkabilecek soybağı sorunlarının neler olduğu irdelenecektir. İkinci bölümde ise üremeye yardımcı tedaviyi uygulayan merkezlerin tıp hukukunun ve ilgili mevzuatın gerektirdiği kurallara uymaması durumunda hukukî sorumluluğunun kapsamı değerlendirilecek, üçüncü bölümde ise bu sorumluluktan kaynaklanan tazminat yükümlülüğü hakkında bilgi verilecektir.

Avukat

Av. S. Miraç ALİŞAN ŞAHİN

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 17280

Eğitmen Hakkında

Av. Sümeyye Miraç Alişan, 1993 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. İlköğretimine Afyonkarahisar’da başladıktan sonra, Sakarya’da devam etti. Lise eğitimini de Sakarya’da sürdürerek 2011 yılında Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimine başladı ve 2017 yılında mezun oldu. Daha sonra avukatlık stajına ve Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine başladı. “Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin Hukuki Sorumluluğu” başlıklı tezinin oybirliği ile kabulü sonucu Marmara Üniversitesi Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olarak yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hâlen kendi kurduğu büroda İstanbul Barosu’na mensup olarak serbest avukatlık yapmakta olup, evlidir. 

Sosyal Medya


Av. Sümeyye Miraç Alişan, 1993 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. İlköğretimine Afyonkarahisar’da başladıktan sonra, Sakarya’da devam etti. Lise eğitimini de Sakarya’da sürdürerek 2011 yılında Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimine başladı ve 2017 yılında mezun oldu. Daha sonra avukatlık stajına ve Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine başladı. “Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin Hukuki Sorumluluğu” başlıklı tezinin oybirliği ile kabulü sonucu Marmara Üniversitesi Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olarak yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hâlen kendi kurduğu büroda İstanbul Barosu’na mensup olarak serbest avukatlık yapmakta olup, evlidir. 


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…